F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

FiinPro-X

a web-based version of FiinPro
Trang web FiinPro-X là Bộ cơ sở Dữ liệu Kinh tế - Tài chính – Vĩ mô Việt Nam, cung cấp nguồn dữ liệu và thông tin đầy đủ trên cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Trang web FiinPro-X bao phủ thông tin toàn diện về hơn 1700 doanh nghiệp niêm yết và 1500 doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết. Ngoài ra, FiinPro-X còn cung cấp các công cụ phân tích tiện ích như Phân tích Chiến lược, Sàng lọc Cổ phiếu, Phân tích Thị trường, Khai thác Dữ liệu và nhiều công cụ khác được phát triển nhằm hỗ trợ các chuyên viên nghiên cứu, chuyên viên phân tích, nhà quản lý quỹ, chuyên viên đầu tư, chuyên viên tư vấn tài chính…
Trang web FiinPro-X cho phép người dùng tiếp cận với nguồn thông tin tài chính chính xác, toàn diện và cập nhật 24/7, bao gồm:
· Nền tảng phân tích mạnh mẽ được phát triển bởi nhóm các chuyên gia ACCA, CPA và CFA dành cho các nhà đầu tư năng động và chuyên nghiệp;
· Dữ liệu thời gian thực về thị trường chứng khoán Việt Nam, danh mục cổ phiếu quan tâm, biến động ngành và bảng giá trực tuyến với các tính năng sàng lọc cổ phiếu theo ngành, sàn, tăng/giảm;
· Nhóm công cụ phân tích, so sánh, sàng lọc cổ phiếu, phân tích ngành, dự báo lợi nhuận, báo cáo phân tích cùng với hàng trăm chỉ tiêu, biểu đồ, dữ liệu báo cáo tài chính;
· Thông tin tài chính đáng tin cậy và cập nhật nhất, bao gồm báo cáo tài chính theo quý và năm của tất cả các doanh nghiệp niêm yết trên ba sàn HOSE, HNX và UPCOM kể từ ngày niêm yết;
· Bộ 200 chỉ số quan trọng để định giá cổ phiếu, quản trị rủi ro, đo lường thanh khoản thị trường, hiệu quả quản lý, sức mạnh tài chính và khả năng sinh lời;
· Sàng lọc trên toàn thị trường với hơn 250 chỉ tiêu và chỉ hiển thị những cổ phiếu đáp ứng được tiêu chuẩn của người dùng;
· Công cụ phân tích ngành và so sánh ngành theo tiêu chuẩn phân ngành ICB;
· Phương pháp luận tính toán chỉ số và dữ liệu được cân nhắc bởi các chuyên gia CPA và kiểm định độc lập bởi bên thứ ba;
· Dễ dàng cài đặt và sử dụng. Dữ liệu thị trường được cập nhật theo thời gian thực. Thông tin cơ bản và chỉ số tài chính được cập nhật và tính toán trong vòng 30 phút sau giờ giao dịch hàng ngày.
Last modified 2mo ago