Tìm kiếm nâng cao

Advanced Search, một trong những tính năng cải tiến của FiinX, là tính năng tìm kiếm nâng cao cho phép người dùng tìm kiếm thông tin với từ khóa liên quan đến Công ty, Ngành, Chỉ số, Tin tức và Tính năng FiinPro-X. Tính năng này là sự kết hợp của Lite Search và Full Search, cụ thể:

Lite Search: người dùng có thể gõ nhanh một mã chứng khoán và gõ Enter mà không cần chờ hiện kết quả tìm kiếm, hệ thống sẽ di chuyển trực tiếp vào màn hình ở kết quả đầu tiên.

Với Lite Search, FiinPro-X cho phép người dùng tìm kiếm và truy cập nhanh vào các kết quả tìm kiếm được. Khi click vào kết quả tìm kiếm, hệ thống sẽ dẫn tới tính năng chứa thông tin của đối tượng tìm kiếm đó.

Khi click vào Các công ty khác..., Các ngành khác.., Các tính năng khác...,Tìm kiếm tin tức cho... Kết quả khác cho..., hệ thống sẽ dẫn tới màn hình Full Search (Ảnh 2) để xem đầy đủ các kết quả tìm kiếm được.

Đối với Full Search, FiinX cho phép người dùng xem đầy đủ kết quả tìm kiếm theo từng loại thông tin (Công ty, Ngành, Chỉ số, Phái sinh, Tin tức) và truy cập vào địa chỉ tìm kiếm.

Last updated