F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Thống kê giá

Dữ liệu giao dịch lịch sử của cổ phiếu
Tổng hợp chi tiết diễn biến giao dịch của cổ phiếu theo tần suất ngày, tuần, tháng, quý, năm, đem đến cái nhìn tổng quan về dòng tiền của nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Tổng quan
Đặt lệnh
Nước ngoài
Tự doanh
Phân loại nhà đầu tư
Tổng quan:
  • Bảng thống kê CP
  • Giá trị dòng theo NĐT
  • Phân tích GTGD
Đặt lệnh:
  • Thông tin chi tiết về bước giá
Nước ngoài: Thông tin chi tiết về giao dịch nước ngoài
Tự doanh: Thông tin chi tiết về giao dịch tự doanh
Phân loại nhà đầu tư:
  • Cá nhân trong nước
  • Cá nhân nước ngoài
  • Tổ chức trong nước
  • Tổ chức nước ngoài
Last modified 10mo ago