F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Khuyến nghị từ CTCK

Tổng hợp khuyến nghị từ các công ty chứng khoán
Tổng hợp khuyến nghị mới nhất của các Công ty chứng khoán về hoạt động giao dịch cổ phiếu, bao gồm quyết định mua, bán, giá mục tiêu. FiinX đem đến cái nhìn tổng quát về khuyến nghị của toàn thị trường, từ đó giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian lọc thông tin
Bảng khuyến nghị:
  • Cho thấy % mua, bán, nắm giữ CP
Giá mục tiêu khuyến nghị:
  • Hiển thị 3 giá khuyến nghị: Cao nhất, Trung bình, Thấp nhất
Bảng khuyến nghị từ CTCK:
  • Chart khuyến nghị và thống kê khuyến nghị từ trước đó
Last modified 11mo ago