Case study

Case study 1: Dòng tiền phải trả cho 2 tháng cuối năm 2023; Áp lực trả nợ của doanh nghiệp?

  1. Để mổ xẻ chi tiết hơn cho từng mã trái phiếu, chúng ta cần xem tab Danh sách Trái phiếu.

Note: Modul này cho phép người dùng tạo ra nhiều bộ lọc khác nhau, và có thể lưu thành biểu mẫu để sau này dùng lại.

  1. Để xem áp lực trả nợ 2 tháng cuối năm thì trước tiên cần phải chọn trái phiếu sẽ có lịch đáo hạn từ ngày hôm nay cho đến 31/12/2023. Chọn bộ lọc khác => chọn thông tin đáo hạn ngày từ 6/10/2023 – 31/12/2023 và chọn Tình trạng trái phiếu “Bình thường” (=chưa đáo hạn và chưa bị mua lại của TCPH) => hiển thị ra 121 kết quả

  1. Tiếp theo, từ kết quả có được. Chọn Thay đổi cột

  2. Chọn Giá trị lưu hành, Sự kiện tín dụng. Có thể bỏ bớt các chỉ tiêu chưa cần tới.

  1. Sắp xếp lại kết quả theo giá trị lưu hành

  1. Tiếp theo sàng lọc bỏ bớt 1 số ngành để tránh bị nhiễu. Ví dụ như NH là ngành mà chúng tôi đánh giá không quá rủi ro, và có tín dụng cao.

  1. Ở cột Sự kiện tín dụng, chúng ta có thể thấy dòng note Vi phạm nghĩa vụ trả lãi => có nghĩa là mã trái phiếu này trong lịch sử đã từng trả chậm trái phiếu hoặc có vi phạm. Với doanh nghiệp đã từng có trả chậm lãi hoặc gốc trong quá khứ, thì người dùng có thể phân tích thêm hoặc tìm mối tương quan khả năng trả nợ trong tương lai của TCPH.

Case study 2: Có xem được thông tin của các mã trái phiếu OTC trên Bond Portal hay không? //

Thực hiện tương tự khi lọc 1 nhóm tổ chức phát hành

  1. Vào Sàng lọc thông minh >> Tick chọn Sàn OTC >> Bấm nút Áp dụng, để ra kết quả

  2. Chọn nút tạo danh mục >> Thay đổi tên trong phần Tạo danh mục >> Tạo mới

3. Vào Trái phiếu >> Danh sách Trái phiếu >> vào phần Danh mục chọn “OTC” hoặc danh mục đã lưu.

Last updated