F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Header

Header: là thanh xuất hiện ở trên cùng màn hình hệ thống.
Hình 1. Thanh Header
Bao gồm:
  • Danh mục theo dõi
  • Ô Advanced Search:
Hình 2. Ô tìm kiếm nâng cao
  • Dải chạy dữ liệu chỉ số Realtime: Hiển thị dữ liệu giao dịch của 1 số chỉ số chứng khoán
Hình 3. Dải dữ liệu Realtime
  • Shortcut cài đặt : Ngôn ngữ, cỡ chữ, thông tin tài khoản và đăng xuất.
Hình 4. Shortcut cài đặt
Các cài đặt này nằm ở góc bên phải của thanh Header. Đối với Action Đăng xuất khỏi hệ thống, người dùng thực hiện các bước sau:
  1. 1.
    Người dùng nhấp chuột vào biểu tượng User
    ở góc trong cùng bên phải trên thanh Header, màn hình FiinX hiển thị:
Hình 5. Đăng xuất tài khoản
2. Chọn Đăng xuất, hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận đăng xuất
Hình 6. Xác nhận đăng xuất tài khoản
3. Chọn Đăng xuất để thoát khỏi hệ thống. Nếu không, chọn Huỷ bỏ.
Last modified 10mo ago