Định giá

Màn hình thông tin định giá là một công cụ quan trọng dành cho người dùng để có thể tính giá nhanh một mã TPDN hoặc một mã TPCP bất kỳ.

Hệ thống CSDL của FiinGroup lưu trữ tính đến thời điểm 9.2023 bao gồm gần 8000 mã Trái Phiếu cùng các thông tin về dòng tiền đi kèm, bên cạnh 30 đường cong lãi suất tiêu chuẩn là cơ sở tính toán lãi suất thả nổi của phần lớn các mã TP được giao dịch trên thị trường.

Công cụ Tính giá được chia thành các phần bao gồm:

Thông tin Trái Phiếu:

User có thể truy xuất nhanh một mã Trái Phiếu bất kỳ bằng cách gõ tên mã Trái phiếu hoặc tên TCPH. Sau khi chọn đúng mã trái phiếu cần tìm, toàn bộ các thông tin của Trái Phiếu sẽ được hiển thị bao gồm:

 • Thông tin cơ bản của mã Trái Phiếu

 • Lịch trả lãi & gốc thực tế: Bao gồm những kỳ trả chậm (nếu có)

 • Dòng tiền tương lai

 • Trái phiếu của TCPH và DN cùng ngành.

Công cụ Định Giá:

Là bộ công cụ định giá chuyên sâu giúp người dùng có thể định giá nhiều loại trái phiếu khác nhau như:

 • Lãi suất cố định

 • Lãi suất thả nổi

 • Dòng tiền định kỳ

 • Dòng tiền không định kỳ

Phương pháp cơ bản:

Để tính toán một giá Trái phiếu bất kỳ, người dùng chỉ cần nhập 1 trong 3 giá trị là Lợi suất (YTM), Giá bẩn, Giá sạch, hệ thống sẽ tự động tính toán lại 2 thông số còn lại.

Ví dụ bên dưới, người dùng nhập giá bẩn 96,000 VND mặc định ngày giao dịch là ngày hôm nay, hệ thống sẽ quy đổi ngay lập tức lợi suất YTM và Giá sạch của Trái phiếu đó tương ứng với Giá bẩn được nhập vào.

Phương pháp nâng cao

Hiện trên thị trường gần 1 nửa TPDN phát hành đi kèm với lãi suất thả nổi, để tính được lãi suất thả nổi, người dùng phải cập nhật lãi suất tham chiếu gần với lãi suất thực tế sẽ trả trong tương lai.

Để cung cấp một bộ định giá nâng cao, giúp đáp ứng được mọi nhu cầu về tính giá dành cho Trái phiếu Thả nổi bao gồm:

 • Cập nhật lãi suất tham chiếu: Hệ thống FiinPro-X đã đi kèm với gần 30 lãi suất tham chiếu được cập nhật hàng ngày giúp lãi tham chiếu bám sát với diễn biến trên thị trường. Tuy nhiên người dùng cũng có thể can thiệp bằng cách thay đổi lãi suất tham chiếu về giá trị mong muốn. Khi đó dòng tiền trong tương lai sẽ được cập nhật với phần giá trị lãi suất tham chiếu mới.

 • Xây dựng kịch bản dòng tiền: Đối với kịch bản lãi suất, dòng tiền trong tương lai đối với TPDN sẽ có rất nhiều kịch bản khác nhau có thể xảy ra như:

  • TCPH thay đổi phương án trả lãi như lãi suất, ngày trả lãi

  • TCPH thực hiện mua lại Trái phiếu

  • Lãi suất tham chiếu thay đổi tăng/giảm

Đối với các kịch bản đó, người dùng có thể thao tác trên màn hình Định giá để thực hiện việc:

 • Thêm/Xóa/ Sửa giá trị và ngày trả lãi của dòng tiền tương lai

 • Thay đổi kỳ hạn

Các kịch bản trên có thể lưu lại, giúp người dùng dễ dàng so sánh các phương án dòng tiền khác nhau sẽ tương ứng với lợi suất đầu tư khác nhau.

Last updated