Dashboard

Dashboard là tập hợp các đồ thị bên trong. Người dùng có thể lựa chọn thay đổi bố cục, vị trí của các đồ thị bên trong dashboard sao cho phù hợp với định dạng cần có.

Các Chart hay Dashboard đều có thể chia sẻ cho người dùng khác của FiinPro-X

Last updated