Tổng quan

Định giá và so sánh các công ty

Cung cấp các chỉ tiêu về Định giá, Khả năng sinh lời, Chất lượng tài sản, Biến động giá, Sở hữu,...để so sánh giữa các doanh nghiệp cùng ngành.

Mỗi chỉ tiêu so sánh sẽ có 1 bộ chỉ số riêng, giúp người dùng dễ dàng phân tích và đánh giá năng lực của các doanh nghiệp trong ngành với nhau.

Danh sách mặc định so sánh sẽ bao gồm các cổ phiếu trong cùng ngành. Tuy nhiên người dùng có thể tùy biến bằng cách thêm (gõ tại ô thêm mã) hoặc bớt từng mà cổ phiếu.

Khi bấm vào ô Thêm Mã, giao diện xuất hiện như sau:

Bên cạnh những mã cổ phiếu có thể được tìm kiếm bằng cách gõ các từ khóa liên quan, người dùng có thể chọn Danh mục của tôi để chọn ra danh sách mã doanh nghiệp đã tạo và đưa vào mục so sánh.

Các nhóm chỉ số được dùng để so sánh bao gồm:

  • Định giá

  • Khả năng sinh lợi

  • Tín dụng

  • Biến động giá

  • Sở hữu

  • Cân đối kế toán

  • Kết quả kinh doanh

Đồ thị Định giá biểu thị diễn biến của từng chỉ số của mã cổ phiếu đã chọn trong từng năm. Phần cột đồ thị (Bar) mỗi năm thể hiện giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của chỉ số doanh nghiệp trong từng thời kỳ.

Biểu tượng gạch ngang giá trị cuối năm của chỉ số doanh nghiệp đã chọn, đối với năm hiện tại sẽ là giá trị hiện tại của chỉ số doanh nghiệp đó.

Last updated