F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Định giá

So sánh định giá các ngành và công ty trong ngành
Người dùng có thể định giá và so sánh các doanh nghiệp cùng và khác ngành thông qua các chỉ số như P/E cơ bản, vốn hóa, P/CFO,...
Ngoài ra, người dùng có thể so sánh giá cổ phiếu so với chỉ số của toàn ngành và tải báo cáo của các công ty thuộc ngành đó.
Bao gồm:
  • Đồ thị định giá
  • Đồ thị giá
  • Bảng dữ liệu
  • Báo cáo
Last modified 11mo ago