Tính năng nổi bật

Biểu đồ phân tích tài chính (Financial Chart) bao gồm nhiều tính năng nổi bật như sau:

1. Dashboard

Là nơi chứa nhiều các đồ thị tài chính nhỏ khác nhau, giúp người dùng có thể bao quát nhanh nội dung của những đồ thị bên trong, người dùng có thể thay đổi bố cục cho dashboard. Việc tổ chức nhiều Đồ thị bên trong một Dashboard cho phép người dùng có thể lưu và truy cập dễ dàng các đồ thị sau khi tạo.

Người dùng nên tổ chức các đồ thị theo từng chủ đề và nhóm lại theo từng Dashboard, với các Dashboard cùng chủ đề, có thể sử dụng Dashboard Group để dễ dàng gom các nhóm Dashboard. Tham khảo cách tổ chức trên Biểu Mẫu Dashboard.

2. Liên kết chủ thể:

Đối với những Chart chỉ có một doanh nghiệp, người dùng có thể liên kết các Chart thông qua một mã DN duy nhất, sau khi được cập nhật, tất cả các đồ thị liên kết sẽ tự động cập nhật nội dung theo mã DN đã được thay đổi phía trên.

Những đồ thị có hiển thị biểu tượng hình khóa xích đều có thể liên kết với nhau. Đây là những đồ thị chỉ có một doanh nghiệp.

3. Ô tìm kiếm nhanh nhiều loại chỉ số

Sử dụng ô tìm kiếm nhanh, người dùng có thể tìm kiếm không giới hạn mọi loại chỉ số thuộc nhiều chủ đề khác nhau như chỉ số về Cổ phiếu, Doanh nghiệp, Vĩ mô, Chỉ số ngành, Chỉ số thị trường, Chỉ số Công ty QLQ, Chỉ số Trái phiếu.

Ô tìm kiếm nhanh sẽ giúp người dùng không phải di chuyển và tìm kiếm chỉ số ở nhiều khu vực khác nhau, chỉ cần gõ đúng chủ thể cần tìm để vẽ ra đồ thị.

4. Công thức Tùy Biến

Financial Chart chứa công cụ cho phép người dùng tùy biến công thức theo logic của riêng mình. Hiện tại bộ công thức đang hỗ trợ các phép tính cơ bản như + - * / (), sẽ được nâng cấp thêm các phép tính khác như SQRT, hàm mũ....

Công thức tùy biến cho phép Tính TỔNG, TRUNG BÌNH, ĐẾM các chỉ tiêu về tài chính, giao dịch của một hoặc nhiều doanh nghiệp khác nhau.

5. Bộ màu Nhận diện thương hiệu

Financial Chart hỗ trợ thay đổi màu sắc đồ thị theo yêu cầu của người dùng. Người dùng có thể áp mã màu Nhận diện thương hiệu vào bên trong cấu hình mặc định để lưu lại sử dụng cho lần sau. Bên cạnh đó với thứ tự từ Trái sang Phải, hệ thống sẽ lần lượt ưu tiên theo thứ tự để vẽ màu sắc ưa thích cho từng loại chart.

6.Hỗ trợ tính toán nhanh trên Đồ thị

Hệ thống hỗ trợ tính toán nhanh ngay trên đồ thị được chọn, với các công thức như Tăng trưởng, Trung bình, +- STD, Tính trung vị, điểm cao nhất, thấp nhất của đồ thị.

Đặc biệt đối với tăng trưởng, người dùng có thể chọn kỳ để so sánh.

Đối với chỉ số Quý, nếu muốn so sánh với cùng kỳ năm trước, người dùng có thể chọn "4" kỳ trước để làm cơ sở so sánh. Tương tự đối với chỉ số Tháng là "12" kỳ trước.

Với tính năng tăng trưởng, người dùng sẽ không bị giới hạn ở bất kỳ chỉ tiêu nào, thay vì chỉ giới hạn trong bộ chỉ tiêu BCTC tính tăng trưởng như trước kia, giờ đây có thể mở rộng không có giới hạn.

Last updated