Cổ phiếu trực tuyến

Cung cấp dữ liệu về giao dịch của cổ phiếu kèm theo biểu đồ giá và khối lượng giao dịch real time.

Người dùng có thể xem những thông tin liên quan đến mã cổ phiếu.

Đối với dashboard sẽ bao gồm:

  • Bảng tổng quan ( sơ lược về thông tin mã CP )

  • Bảng giá CP ( Trạng thái và giá cả của mã CP trong quá khứ và hiện tại )

  • Chi tiết bước giá ( Khối lượng và giá mua bán trong phiên )

  • Time&Sales ( KL mua/bán chủ động dựa trên các mốc 1D/1W/2W/1M )

  • Bảng sổ lệnh ( Thống kê khớp lệnh toàn thị trường )

Last updated