Hướng dẫn vẽ mẫu một số loại đồ thị

1. Thị trường Liên ngân hàng

Cấp độ: Đơn giản

Loại đồ thị: Kết hợp dang cột và dạng line

2. Giá trị Trái phiếu do các Ngân hàng Niêm Yết nắm giữ

Cấp độ: Trung bình

Loại đồ thị: Cột chồng

Tính năng đặc biệt: Sử dụng công thức tính toán

3. So sánh hiệu quả đầu tư các CTCK

Hướng dẫn vẽ nhiều chủ thể trong một đồ thị

4. VNIndex và Cơ cấu GD của NĐT

5. Tính tỷ lệ tổng nợ xấu của các Ngân Hàng (Niêm Yết)

Hướng dẫn cách xây dựng công thức tính dựa trên các chỉ số tài chính trong BCTC

Last updated