Hướng dẫn thông báo lỗi của hệ thống

Người dùng có thể thông báo qua hệ thống CSKH hoặc điền thông tin vào form bên dưới. Các thông tin ghi nhận vào form sẽ được thông báo trực tiếp đến bộ phận CSKH, bộ phận Sản phẩm của FiinGroup.

https://forms.gle/66q1gdi429GVUkJH6

Last updated