Giao dịch khối ngoại

Dữ liệu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Thống kê giao dịch của khối ngoại theo ngành và theo từng mã chứng khoán.

Bảng giá trị ròng:

  • Tổng giao dịch nước ngoài

  • VNINDEX

Bảng sở hữu nước ngoài

Top giá trị ròng:

  • Mua

  • Bán

Bảng giá trị theo ngành:

Last updated