F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Giao dịch khối ngoại

Dữ liệu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Thống kê giao dịch của khối ngoại theo ngành và theo từng mã chứng khoán.
Bảng giá trị ròng:
  • Tổng giao dịch nước ngoài
  • VNINDEX
Bảng sở hữu nước ngoài
Top giá trị ròng:
  • Mua
  • Bán
Bảng giá trị theo ngành:
Last modified 11mo ago