Chỉ số

Dữ liệu realtime của chỉ số

Mô tả diễn biến toàn cảnh của thị trường chứng khoán trong nước cùng với giao dịch của nước ngoài. Bên cạnh đó, cung cấp các chỉ số chứng khoán quốc tế cùng giá một số mặt hàng quan trọng như dầu thô, vàng.

Bao gồm 6 biểu đồ chỉ số chính:

  • Chỉ số Việt Nam

  • Chỉ số Thế giới

  • Bảng thị trường

  • Bảng Biểu đồ BU/SD

  • Bảng giao dịch nước ngoài

  • Bảng tỷ trọng giao dịch

Last updated