Đăng nhập

Để đăng nhập vào hệ thống FiinPro-X, người dùng cần thực hiện các bước sau:

Đối với người dùng chưa có tài khoản FiinPro-X:

1. Người dùng truy cập vào trang web https://fiinx.vn/ để truy cập vào hệ thống.

Tại trang đăng nhập của FiinPro-X, để tạo tài khoản mới, người dùng ấn chọn Tạo tài khoản mới

2. FiinPro-X điều hướng đến màn đăng ký tài khoản mới. Biểu mẫu đăng ký tài khoản yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin cơ bản bao gồm: Họ và Tên, Email, số điện thoại, quốc gia, tên công ty, chức vụ. Theo đó, địa chỉ email đăng ký chính là tên đăng nhập vào tài khoản FiinPro-X.

3. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, hệ thống sẽ gửi email tự động xác nhận việc đăng ký tài khoản của người dùng đã hoàn tất, và chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng.

Đối với người dùng đã đăng ký thành công tài khoản FiinPro-X

1. Tại trang đăng nhập của FiinPro-X, nhập tên tài khoản (email)mật khẩu (password)

2. Chọn Ngôn ngữ hiển thị VI(Tiếng Việt)/ EN (Tiếng anh)

3. Click Đăng nhập (Login)

Lưu ý: Người dung có thể tick chọn ‘Ghi nhớ’ cho lần đăng nhập sau.

Sau khi đăng nhập thành công sẽ xuất hiện màn hình chính của FiinPro-X: Tổng quan Doanh nghiệp

Quên và thay đổi mật khẩu đăng nhập FiinPro-X

  • Trong trường hợp Người dùng (User) quên mật khẩu đăng nhập. Tại giao diện đăng nhập hệ thống, người dùng nhấp chuột vào nút Quên mật khẩu

FiinPro-X sẽ phản hồi giao diện cho phép người dùng nhập địa chỉ Email để thực hiện quá trình thay đổi mật khẩu.

  • Trong trường hợp người dùng muốn thay đổi mật khẩu, hãy chọn phần Cài đặt hồ sơ.

Bước 1. Tại màn hình chính của FiinPro-X, góc bên phải màn hình, người dùng nhấp vào biểu tượng người sử dụng, chọn Cài đặt hồ sơ

Bước 2: FiinPro-X phản hồi giao diện Cài đặt, người dùng click vào Thay đổi mật khẩu

Bước 3: Người dùng nhập Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới sau đó Xác nhận mật khẩu mới và nhấp 'Gửi '

Quy định về số lượng thiết bị đăng nhập

Mỗi tài khoản chỉ có thể đăng nhập trên thiết bị đã đăng ký, với tài khoản mặc định là 01 thiết bị. Sau khi đăng ký và kích hoạt trên thiết bị đăng nhập lần đầu, người dùng sẽ không thể đăng ký trên thiết bị khác. Nếu có yêu cầu khác, xin vui lòng liên hệ với bộ phận CSKH để gỡ bỏ thiết bị đầu tiên khỏi tài khoản hoặc tạo tài khoản mới.

Last updated