Danh mục của tôi

Đây là tính năng giúp người dùng tạo các danh mục công ty mà mình quan tâm và sử dụng chúng làm điều kiện đầu vào cho các chức năng khác của phần mềm.

Trong các tính năng chính (Thị trường, Doanh nghiệp, Ngành, Công cụ), danh mục được chọn làm điều kiện đầu vào ở một số tính năng cho phép người dùng (user) xem thông tin của các công ty trong danh mục mà người dùng đã tạo. Dưới đây là một số ví dụ:

Last updated