F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Cụm Kinh tế vĩ mô

Cụm tính năng
Tính năng
Mô tả
Sự kiện
Tổng hợp sự kiện Vĩ mô trong nước và thế giới
Tin tức & Báo cáo
Tổng hợp các tin tức và báo cáo về tình hình Vĩ Mô
GDP
Cung cấp dữ liệu về GDP theo từng nhóm ngành
Cung cấp dữ liệu về GDP theo từng tỉnh thành
Cung cấp dữ liệu về GDP theo phương pháp chi tiêu
CPI & Lạm phát
Cung cấp dữ liệu về CPI và Lạm phát
Xuất nhập khẩu
Cung cấp dữ liệu chung về Xuất nhập khẩu
Cung cấp dữ liệu về Xuất nhập khẩu theo từng mặt hàng
Cung cấp dữ liệu về Xuất nhập khẩu theo từng quốc gia
FDI
FDI
Cung cấp dữ liệu đầu tư FDI của các quốc gia
Cán cân thanh toán
Cung cấp dữ liệu về Cán cân thanh toán trong nước
Chính sách tiền tệ
Cung cấp dữ liệu về hoạt động của thị trường mở
Cung cấp dữ liệu về cung tiền tín dụng M2
Tỷ giá
Cung cấp dữ liệu tỷ giá
Cung cấp dữ liệu lãi suất huy động của các Ngân hàng
Tài khóa
Cung cấp dữ liệu về Ngân sách nhà nước
Sản xuất & Tiêu thụ
Cung cấp dữ liệu về sản xuất chung hoặc phân theo từng chỉ số sản xuất
Cung cấp dữ liệu tiêu thụ của các nhóm ngành: Bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú ...
Last modified 10mo ago