Case study

Case study 1: Bảng giá Trái phiếu riêng lẻ của FiinGroup khác gì so với bảng giá HNX?

Hiển thị trên HNX hoặc bảng giá tại các cty chứng khoán, sẽ được hiển thị như bảng giá cho cổ phiếu.

Nhưng sẽ chỉ có 1 giá nên NĐT sẽ không so sánh được trái phiếu này đắt hay rẻ, lợi suất đầu tư như nào.

Trong khi đó trên bảng giá của Bond Portal, chúng tôi có đưa ra luôn cả giá bẩn và giá sạch.

Bao gồm cả trái phiếu cố định và trái phiếu thả nổi.

Giá bẩn / dòng dưới là YTM

  1. Sau đó chúng ta sẽ sort yield để tìm cơ hội đầu tư (click vào chỉ tiêu muốn sort).

3. Click vào YTM để hiện ra bảng xem detail.

4. tự thay đổi ở ô lãi suất (YTM) nếu NĐT đang có offer khác (ví dụ 10%) => bảng tính sẽ tự tính ra các giá còn lại.

Last updated