Danh sách trái phiếu

Cung cấp dữ liệu tổng hợp thông tin phát hành và giao dịch mua bán TPDN trên thị trường.

Các tính năng chính của Module Danh sách Trái Phiếu: (1) Biểu Mẫu: giúp người dùng có thể truy cập nhanh trường lọc đã lưu, vị trí cột, thứ tự sắp xếp từng cột. 01 tài khoản có thể tạo được nhiều biểu mẫu khác nhau, các biểu mẫu có thể được thay đổi vị trí sắp xếp, đổi tên.

(2) Bộ lọc nhanh: Gồm những trường lọc nhanh cho phép user lọc nhanh một số tiêu chí thông dụng.

(3) Bộ lọc khác: Tương tự như bộ lọc nhanh nhưng với nhiều chỉ tiêu chọn lọc nâng cao.

(4) Thay đổi cột: Bên cạnh việc cho phép cấu hình Biểu mẫu để lưu các bộ lọc khác nhau, Module Danh sách Trái Phiếu còn cho phép người dùng thêm/bớt cột hiển thị cũng như thay đổi vị trí hiển thị của các cột và lưu lại trong biểu mẫu.

Last updated