Thống kê giá

Dữ liệu giao dịch lịch sử của cổ phiếu

Tổng hợp chi tiết diễn biến giao dịch của cổ phiếu theo tần suất ngày, tuần, tháng, quý, năm, đem đến cái nhìn tổng quan về dòng tiền của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tổng quan:

  • Bảng thống kê CP

  • Giá trị dòng theo NĐT

  • Phân tích GTGD

Đặt lệnh:

  • Thông tin chi tiết về bước giá

Nước ngoài: Thông tin chi tiết về giao dịch nước ngoài

Tự doanh: Thông tin chi tiết về giao dịch tự doanh

Phân loại nhà đầu tư:

  • Cá nhân trong nước

  • Cá nhân nước ngoài

  • Tổ chức trong nước

  • Tổ chức nước ngoài

Last updated