Tổng quan

Thông tin tóm tắt về doanh nghiệp

Chức năng Doanh nghiệp hiển thị tất cả các thông tin của một doanh nghiệp bao gồm: Tìm kiếm Doanh nghiệp, Hồ sơ Doanh Nghiệp, Báo cáo Doanh nghiệp, So sánh Doanh nghiệp, So sánh ngành, Phân tích Tài chính, Báo cáo Tài chính, Cơ cấu Doanh thu, Phân tích sơ hữu, Tin tức và Báo cáo, Sự kiện Doanh nghiệp, Dữ liệu Giao dịch, Lịch sử định giá, Dự báo Lợi nhuận để đưa đến cho người dùng một cái nhìn tổng quan về quá trình hoạt động của doanh nghiệp và triển vọng trong tương lai. Chức năng này bao quát hơn 3.500 doanh nghiệp đại chúng ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, chức năng này còn cung cấp các công cụ phân tích: So sánh Doanh nghiệp, So sánh ngành để so sánh một doanh nghiệp với 1 doanh nghiệp khác hoặc với ngành khác.

* Tìm kiếm Doanh nghiệp:

Chọn chức năng Tìm kiếm Doanh nghiệp, danh sách các tính năng chi tiết sẽ được hiển thị để lựa chọn hiển thị các thông tin cần thiết về một doanh nghiệp.

Last updated