Xuất khẩu theo thị trường

Thống kê số liệu xuất khẩu của từng mặt hàng theo Thị trường

Số liệu xuất khẩu Thủy sản được tổng hợp theo tần suất khác nhau: Hàng tháng, Lũy kế tháng, Hàng năm.

  • Chart Tăng trưởng xuất khẩu Thủy theo thị trường mô tả diễn biến tăng trưởng của giá trị xuất khẩu theo từng thị trường

  • Chart Tỷ trọng xuất khẩu Thủy theo thị trường mô tả diễn biến tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng (Cá tra, Tôm, Cá Ngừ...) theo từng thị trường.

Last updated