Bố trí ứng dụng

Hệ thống FiinX bố trí theo dạng Header và Menu với 3 cấp, giúp cho người dùng dễ dàng truy cập các tính năng.

Bên cạnh đó việc bố trí thanh tìm kiếm sẽ là trung tâm của hệ thống, giúp người dùng truy vấn nhanh mọi tính năng, thông tin về doanh nghiệp, tin tức trên hệ thống.

Last updated