Thủy sản

Cung cấp dữ liệu về hoạt động của ngành Thủy sản

Cung cấp dữ liệu xuất khẩu của các mặt hàng thủy sản chính trong nước. Giá trị xuất khẩu được thống kê chi tiết theo từng thị trường cho từng mặt hàng.

Cung cấp dữ liệu theo từng mặt hàng: Thủy sản, Tôm, Mực và Bạch tuộc, Cá tra, Cá Ngừ

Last updated