F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Thủy sản

Cung cấp dữ liệu về hoạt động của ngành Thủy sản
Cung cấp dữ liệu xuất khẩu của các mặt hàng thủy sản chính trong nước. Giá trị xuất khẩu được thống kê chi tiết theo từng thị trường cho từng mặt hàng.
XK theo mặt hàng
XK theo thị trường
Doanh nghiệp XK
Cung cấp dữ liệu theo từng mặt hàng: Thủy sản, Tôm, Mực và Bạch tuộc, Cá tra, Cá Ngừ
Cung cấp dữ liệu dữ liệu XK thủy sản theo từng thị trường khác nhau.
Cung cấp dữ liệu theo từng Doanh nghiệp XK thủy sản.
Last modified 10mo ago