Sơ đồ tính năng chính

Dưới đây là sơ đồ tính năng chính đã phát triển ở FiinPro-X version 1.0

Cụm thông tin Thị trường sẽ giúp người dùng có được dữ liệu toàn cảnh về thị trường, diễn biến chung của nhóm thị trường, hoặc những mã chứng khoản nổi bật trong một giai đoạn.

Người dùng có thể đi sâu hơn vào bên trong tính năng Doanh nghiệp để phân tích chi tiết từng thông tin về doanh nghiệp, thị phần hay mô hình kinh doanh. Ngoài ra, có thể so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, hay doanh nghiệp nằm trong danh sách quan tâm (Watchlist).

Cụm thông tin Ngành sẽ cung cấp những chỉ số của ngành, bên cạnh đó với những mô hình kinh doanh chuyên biệt như Bảo hiểm, Ngân hàng, Chứng khoán sẽ đều có những thông tin riêng phản ánh đặc thù của Ngành đó với những chỉ số tiêu biểu như NIM, CASA của ngành ngân hàng hay hoạt động môi giới, tự doanh của ngành chứng khoán.

Cụm Công cụ cung cấp những công cụ quen thuộc như Sàng lọc thông minh, Tìm kiếm dữ liệu (Vĩ mô, doanh nghiệp, giao dịch, ngành, chỉ số), biểu đồ PTKT hay những công cụ sẽ được triển khai như Biểu đồ phân tán, Biểu đồ tài chính.

Last updated