Chỉ số ngành

Chỉ số tài chính các công ty trong ngành

FiinPro-X cung cấp đầy đủ bộ chỉ số liên quan đến hoạt động động của doanh nghiệp bao gồm Thông tin cơ bản, Sự kiện doanh nghiệp, Thông tin cổ đông, Dữ liệu giao dịch, Chỉ số tài chính, Báo cáo tài chính.

Người dùng có thể so sánh doanh nghiệp cùng ngành thông qua các chỉ số trên và sắp xếp, tải về số liệu.

Thông tin về ngành cùng chỉ số tăng giảm theo ngày

Last updated