Sàng lọc thông minh

Sàng lọc công ty dựa trên dữ liệu giao dịch và chỉ tiêu tài chính chuyên sâu

Tính năng Sàng lọc thông minh cho phép người dùng sàng lọc và thiết lập một danh sách các cổ phiếu theo yêu cầu của chính mình. Bao gồm gần 1000 các chỉ tiêu sàng lọc cơ bản, chỉ tiêu kĩ thuật và báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, người dùng có thể xuất kết quả sàng lọc theo file excel.

Các bước thực hiện :

1. Chọn Đối tượng bao gồm: Sàn, Ngành , Ngày sàng lọc

2. Chọn chỉ tiêu sàng lọc theo Chỉ số: bao gồm nhóm Chỉ số chínhBáo cáo tài chính

3. Thiết lập các điều kiện lọc cho chỉ số

Điểm mới trong sàng lọc thông minh của hệ thống FiinX nằm ở phần điều kiện lọc các chỉ số. Phần ‘Tiêu chí mở rộng’ (Additional Criteria) cho phép người dùng áp dụng thêm các điều kiện ngoài khoảng giá trị sàng lọc và kỳ sàng lọc.

+ Các phép toán tử bao gồm ‘ < , > , <= , >= , = ’

+ Kết hợp với giá trị được so sánh: Lớn nhất, Nhỏ nhất, Trung bình của Kỳ trước, 3/5 kỳ gần nhất liên tiếp (3/5 Periods continuous)

Ví dụ: Người dùng sàng lọc các cổ phiếu của các công ty có chỉ số ROE (TTM) Quý 4 -2021, trong khoảng giá trị từ 10-20 % và lớn hơn Max của 3 kỳ TTM liên tiếp trước kỳ sàng lọc (Q4 - 2021)

Kết quả thu được 165 cổ phiếu thỏa mãn các điều kiện trên.

4. Click “Áp dụng” => Kết quả lọc hiển thị

5. Để hiển thị các thông tin khác, ngoài các chỉ tiêu được sàng lọc, người dùng chọn ‘Thêm chỉ tiêu’, bảng chọn thêm chỉ tiêu mở ra và sau đó người dùng có thể thiết lập các chỉ số khác.

Lưu ý:

- Người dùng có thể lưu điều kiện lọc bằng cách click vào “Lưu” để lưu biểu mẫu và có thể sử dụng lại ở phiên sử dụng tiếp theo.

- Đồng thời có thể xuất kết quả Sàng lọc ra file excel bằng cách click vào “Xuất Excel”.

- Để tạo Danh mục cho riêng mình (Tham khảo Chức năng My Watchlist ở phía trên), User chọn ‘Tạo danh mục’

Last updated