Bảng giá

Thống kê khối lượng và giá trị giao dịch theo Giá bẩn và Giá sạch của các Trái phiếu theo Khớp lệnh và Thỏa thuận của các Trái phiếu bao gồm: Niêm yết, OTC, Công chúng và Riêng lẻ.

Dữ liệu khớp lệnh sẽ bao gồm:

  • Dữ liệu giao dịch khớp lệnh theo giá bẩn (Mã trái phiếu, Tổ chức phát hành, Giá đặt mua, Khớp lệnh, Giá giao dịch, Thông tin TSĐB, Coupon và Hình thức phát hành..)

  • Dữ liệu giao dịch khớp lệnh theo giá sạch (Mã trái phiếu, Tổ chức phát hành, Giá đặt mua, Khớp lệnh, Giá giao dịch, Thông tin TSĐB, Coupon và Hình thức phát hành..)

Khi so sánh Trái Phiếu (không có chung hệ quy đổi) >> có button tính giá trị quy đổi. Sau này người dùng có thể tính index bond.

FiinGroup nhặt benchmark từ công bố thông tin của issuer >>khi click vào số sẽ hiển thị bảng chi tiết >> tính năng này cho phép người dùng có thể tự input tùy biến lãi suất dự kiến để hệ thống tự tính lại.

Last updated