FAQs

Những loại trình duyệt, thiết bị nào hỗ trợ truy cập FiinPro-X

FiinPro-X hiện hỗ trợ các phiên bản trình duyệt của Chrome, Firefox, Safari, and Microsoft Edge.

Các thiết bị di động như máy tính bảng, máy tính xách tay, máy tính để bàn có cài đặt các trình duyệt trên đều có thể truy cập ứng dụng FiinPro-X.

Thông tin người dùng có được đảm bảo an toàn không?

FiinPro-X thực hiện các biện pháp phòng ngừa cao để đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của bạn được giữ trong sự an toàn tuyệt đối. Mật khẩu của bạn được mã hóa và các thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật và không ai có thể truy cập được, ngoại trừ một số nhân viên phụ trách.

Last updated