Định dạng đồ thị

Hệ thống Financial Chart hỗ trợ nhiều cấu hình định dạng khác nhau cho đồ thị.

1. Cấu hình cho từng loại chỉ tiêu

Để thực hiện thay đổi định dạng cho từng loại đồ thị, người dùng lựa chọn loại chỉ tiêu cần thay đổi, bằng cách ấn vào Chủ thể có chỉ tiêu cần chỉnh sửa. Do mỗi Chỉ tiêu đi kèm với Chủ thể sẽ có định dạng khác nhau.

 • Kiểu số liệu:

  • Giá trị: Hiển thị giá trị gốc của chỉ tiêu được chọn. Người dùng có thể chọn loại đơn vị để hiển thị bao gồm Số gốc (Số nguyên gốc trong CSDL), Nghìn, Triệu, Tỷ, Nghìn Tỷ.

  • Tăng trưởng: Hệ thống sẽ tính tăng trưởng của từng điểm trên giá trị chỉ tiêu được chọn so với điểm dữ liệu trước điểm đầu tiên. Ví dụ người dùng chọn tính Tăng trưởng với chu kỳ YTD (01.01.2023 đến hiện tại), khi đó tăng trưởng của chỉ số sẽ được tính so với điểm dữ liệu cuối cùng của năm 2023.

 • Hiển thị dữ liệu: Hệ thống hỗ trợ hiển thị giá trị trên đồ thị của từng chỉ số, tuy nhiên chỉ nên sử dụng khi số điểm hiển thị nhỏ.

2. Cấu hình cho tổng thể đồ thị

(1) Người dùng có thể chuyển qua lại giữa loại Thời gian và Chủ thể

(2) Cấu hình cho toàn màn hình

Để thay đổi cài đặt cho toàn màn hình, người dùng ấn vào biểu tượng răng cưa ở bên phải của đồ thị.

 • Tiêu đề biểu đồ: Người dùng có thể thay đổi các định dạng văn bản của Tiêu đề gồm: In đậm, in nghiêng, gạch chân, thay đổi cỡ chữ và thay đổi vị trí của Tiêu đề (lề trái, lề phải, căn giữa)

 • Định dạng trục X: Người dùng có thể thay đổi định dạng văn bản của trục X gồm: In đậm, in nghiêng, gạch chân, thay đổi cỡ chữ và thay đổi vị trí (lề trái, lề phải, căn giữa)

Người dùng có thể nhóm Trục hoành theo năm trong trường hợp Trục X được chọn vẽ theo thời gian. Hệ thống sẽ gom Ngày, Tháng, Quý theo Năm giúp người dùng tiết kiệm không gian vẽ chart

Đối với chart có Trục X vẽ theo Chủ thể, người dùng có thể thay đổi hướng của Tên chủ thể trên chart. Trong trường hợp tên chart chứa nhiều ký tự (Các chỉ tiêu trên BCTC, Tên ngành), việc thay đổi hướng của Tên chỉ tiêu sẽ giúp tiết kiệm diện tích và tăng tính thẩm mỹ.

 • Tiêu đề trục X: người dùng có thể thay đổi định dạng văn bản của Tiêu đề trục X gồm: In đậm, in nghiêng, gạch chân, thay đổi cỡ chữ và thay đổi vị trí của Tiêu đề (lề trái, lề phải, căn giữa)

Người dùng có thể chọn Ẩn/Hiện Tiêu đề trục X đối với chart vẽ theo Thời gian và Chủ thể, trong đó việc Ẩn Tiêu đề khi vẽ biểu đồ theo Chủ thể sẽ giúp tiết kiệm nhiều không gian hơn

 • Định dạng trục Y: Người dùng có thể thay đổi định dạng văn bản của trục Y gồm: In đậm, in nghiêng, gạch chân, thay đổi cỡ chữ và thay đổi vị trí (lề trái, lề phải, căn giữa)

Số trục Y hiển thị trên chart sẽ tương ứng với số chủ thể và chỉ tiêu mà người dùng đã chọn, do đó chức năng Gộp trục sẽ giúp người dùng căn chỉnh không gian vẽ chart khi người dùng vẽ nhiều đối tượng. Hệ thống sẽ gộp những chỉ tiêu có chung đơn vị vào chung 1 trục Y.

Người dùng có thể chọn vị trí cho trục tung gồm: Căn trái, căn phải, tùy chọn (Hệ thống tự căn chỉnh để trục Y hiển thị hợp lý)

 • Tiêu đề trục Y: người dùng có thể thay đổi định dạng văn bản của Tiêu đề trục Y gồm: In đậm, in nghiêng, gạch chân, thay đổi cỡ chữ và thay đổi vị trí của Tiêu đề (lề trái, lề phải, căn giữa).

Tiêu đề có thể đặt ở 2 vị trí so với trục Y là Bên cạnh trục và Phía trên trục

 • Chú thích trục Y: Hệ thống sẽ hiện thị chú thích cho giá trị mới nhất của từng loại biểu đồ trên trục Y. Người dùng có thể chọn định dạng của chú thích gồm nội dung hiển thị (hiển thị tên chủ thể và giá trị, chỉ hiển thị tên chủ thể, chỉ hiển thị giá trị), hình dạng của chú thích,...

Trong trường hợp người dùng vẽ nhiều đối tượng lên biểu đồ, hệ thống có thể hiển thị nhiều chú thích gây rối mắt, khi đó người dùng có thể chọn Tắt chú thích trục Y

 • Đặt màu mặc định: Người dùng có thể sử dụng Màu đề xuất của hệ thống hoặc tự tạo bộ màu thương hiệu khi vẽ chart. Màu được đánh dấu sẽ được lưu vào nhóm Màu yêu thích và được tự động áp dụng khi bạn vẽ biểu đồ.

 • Nền dạng lưới: Lựa chọn hiển thị nền trống hoặc nền có lưới ngang cho toàn bộ biểu đồ

 • Đặt làm cài đặt mặc định: Người dùng có thể lưu lại những cài đặt đã chọn cho Toàn bộ biểu đồ và áp dụng nó khi vẽ những biểu đồ tiếp theo.

(3) Tiêu đề của Trục Y

Để thực hiện nhanh thao tác sửa tên Tiêu đề trục Y, thay đổi vị trí trục Y (căn trái, phải), người dùng có thể trực tiếp click vào Tiêu đề trên màn hình

(4) Tiêu đề của trục X

Người dùng có thể sửa trực tiếp tên cho các chỉ tiêu trên biểu đồ tại Tiêu đề của trục X. Người dùng ấn vào biểu tượng bút chì bên cạnh Tiêu đề để sửa tên. Sau khi sửa, tên mới sẽ được áp dụng cho các vị trí khác của biểu đồ.

(5) Tiêu đề của biểu đồ: Để sửa tên cho biểu đồ, người dùng ấn vào biểu tượng bút chì bên cạnh Tiêu đề của biểu đồ để sửa tên

Last updated