Giao diện Chính

Giao diện Financial Chart (Biểu đồ Phân tích Tài chính) được xây dựng với 02 cấu trúc chính bao gồm khu vực Menu điều hướng (1)(2)(3) gồm nhiều Dashboard và khu vực chứa nội dung Dashboard (4).

(1) (2) bao gồm các Dashboard mẫu của hệ thống, được cập nhật và bổ sung liên tục giúp người dùng dễ hình dung về tính năng, cũng như có thể tái sử dụng các mẫu template về đồ thị và dashboard. Các nội dung ở mục trên không thể chỉnh sửa bởi người dùng. Người dùng chỉ có thể sao chép và lưu về Dashboard của tôi.

(3) Dashboard của tôi là nơi lưu trữ các Dashboard do người dùng tạo ra, mỗi Dashboard có thể chứa nhiều đồ thị nhỏ bên trong, giúp người dùng dễ dàng cập nhật nội dung của nhiều đồ thị cùng lúc. Người dùng có thể sắp xếp các Dashboard thành từng nhóm (Group) nhỏ, giúp việc sắp xếp và truy cập tiện lợi hơn.

Last updated