Điều chỉnh công ty hoạt động đa ngành

Tỷ trọng doanh thu

Doanh thu là yếu tố đầu tiên để xem xét phân ngành các doanh nghiệp niêm yết. Thông thường lĩnh vực tạo doanh thu cao cũng đóng góp tỷ trọng lợi nhuận lớn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, đặc biệt là các công ty xây dựng và bất động sản, khi đó yếu tố doanh thu trong các năm trước sẽ được xem xét đến. Nguyên tắc phân ngành là hoạt động nào chiếm trên 50% doanh thu sẽ được xem là ngành chính của doanh nghiệp.

Vị thế công ty

Nếu không có hoạt động nào chiếm trên 50% doanh thu của công ty thì yếu tố vị thế công ty được sử dụng để quyết định phân ngành. Ngành kinh doanh chính của doanh nghiệp được xác định trong trường hợp này là lĩnh vực mà công ty có vị thế cao nhất trong các lĩnh vực hoạt động của công ty. Vị thế công ty được xác định dựa trên việc so sánh thương hiệu của công ty với các công ty khác cùng lĩnh vực hoạt động hoặc nhóm công ty có các hoạt động tương đồng.

Last updated