Phương pháp phân ngành theo ICB

Lý doFiinPro-X chọn ICB làm chuẩn phân ngành

ICB được công bố Version 1.0 từ năm 2001 và đến nay đã được sử dụng một các rộng rãi và phổ biến ở 72 quốc gia với trên 60.000 công ty được phân ngành. ICB được phát triển bởi các tổ chức tài chính uy tín và lâu đời như Dow Jones& Company Inc, “DJ” và London Stock Exchange anh The Finacial Times, “FTSE”. 2.2

Bảng phân ngành mới nhất của ICB

ICB Version 4.0 được công bố mới nhất vào tháng 6.2009 có 10 ngành cấp 1, 19 ngành cấp 2, 41 ngành cấp 3 và 114 ngành cấp 4 (Xem Phụ lục 1). Sự khác biệt lớn nhất so với bản công bố trước là việc ICB đưa Bất động sản thành ngành cấp 2 và chi tiết ngành này ở các cấp 3 và 4

Last updated