Phương pháp luận cơ bản

Phương pháp luận Tính bộ Chỉ số Tài chính Bộ chỉ số tài chính của FiinPro-X được xây dựng dựa trên các quy định của Chế độ Kế toán Việt nam (“VAS”), quy định về công bố thông tin theo Thông tư 52 của Bộ Tài Chính.

Tuy nhiên các chuyên gia CFA và ACCA của FiinPro-X đã nghiên cứu và áp dụng các thông lệ tiên tiến trên thế giới về tính toán chỉ số tài chính để đáp ứng mong muốn của nhà đầu tư. Các thông lệ bao gồm tài liệu CFA và InvestorPedia.Com.

Điểm mạnh trong bộ chỉ số của FiinGroup bao gồm:

· Chỉ số được tính toán dựa theo nguyên tắc trượt hay (trailing) dựa trên số liệu của 4 quý hoặc năm tài chính gần nhất. Do vậy chỉ số sẽ mang tính thời sự hơn so với chỉ số do các công ty chứng khoán tính toán.

· Các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai làm pha loãng lãi trên mỗi cổ phiếu như trái phiếu chuyển đổi, quyền chọn, cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi đã được mã hóa và đưa vào công thức tính toán và được trình bày riêng.

· Các chỉ số trên cổ phiếu được tính toán dựa trên số cổ phiếu lưu hành bình quân thay vì số cổ phiếu lưu hành cuối kỳ. Hiện VAS cũng yêu cầu tính trên cơ sở này nhưng các doanh nghiệp chỉ tính trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

· Số cổ phiếu lưu hành được tính toán tự động trong cơ sở dữ liệu chuyên sâu của FiinPro-X khi có sự thay đổi về phát hành cổ phiếu hoặc giao dịch cổ phiếu quỹ. FiinPro-X đối chiếu định kỳ với HOSE và HNX để đảm bảo việc theo dõi biến động số cổ phiếu lưu hành là chính xác.

· Bộ chỉ số được tính toán đầy đủ cho 2000+ doanh nghiệp đại chúng tại Việt Nam, trong đó có 800+ doanh nghiệp niêm yết và 1200+ doanh nghiệp đại chúng.

Quy trình kiểm tra Chất lượng chặt chẽ:

· Toàn bộ các chỉ số củaFiinPro-X được tính toán dựa trên một nền tảng cơ sở dữ liệu phong phú, có quy trình nhập liệu chuẩn và được kiểm tra đối chiếu hàng ngày.

· Bên cạnh quy trình kiểm soát nội bộ, FiinPro-X cũng đã thuê chuyên viên tư vấn kiểm toán độc lập phương pháp luận tính toán và rà soát đảm bảo tính chính xác của cơ sở dữ liệu.

Các nhóm chỉ số: · Nhóm chỉ số Chung · Nhóm chỉ số Định giá · Nhóm chỉ số Lợi nhuận · Nhóm chỉ số Hiệu quả Quản lý · Nhóm chỉ số Sức khỏe Tài chính · Nhóm chỉ số Khối lượng, Giá và biến động giá · Nhóm chỉ số Ngành

FiinPro-X không ngừng hoàn thiện cơ sở dữ liệu và rà soát phương pháp tính với mục đích làm sao phục vụ tốt nhất nhu cầu thông tin của nhà đầu tư trong bối cảnh về hệ thống kế toán, những đặc thù về hoạt động của các doanh nghiệp cũng như hệ thống công bố thông tin hiện hành theo thông tư số 52 của Bộ Tài Chính.

Mã chứng khoán

FiinPro-X áp dụng hệ thống mã Chứng khoán của các công ty niêm yết trên sàn HOSE, HNX và các công ty đã được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận niêm yết.

Đối với các doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết, mã chứng khoán là mã được đặt theo quy định của FiinPro-X, khi các doanh nghiệp này niêm yết thì mã chứng khoán được cập nhật theo thông báo của sàn chứng khoán giao dịch.

Hệ thống Mã của FiinPro-X được cập nhật một tuần trước khi mã chứng khoán đi vào giao dịch chính thức.

Các công ty đại chúng hoặc các công ty mới được Chấp thuận niêm yết nhưng chưa được giao dịch nên các dữ liệu về giá sẽ bằng 0. Đến

ngày chính thức giao dịch các dữ liệu về giá của công ty này sẽ tự động được cập nhật.

Tên Công ty

Tên công ty được chọn theo tên ngắn theo quan điểm đặt tên của FiinPro-X để nhà đầu tư có thể nhận diện ngay về doanh nghiệp.

Tên ngành

Phân ngành và tên ngành được thực hiện theo chuẩn Industry Classification Benchmarking (“ICB”) được hãng Dow Jones và FTSE xây dựng và ứng dụng trong việc phân bổ trên 65,000 công ty trên thế giới. Các chuyên gia chứng khoán của FiinGroup đã Việt hóa tiêu chuẩn của ICB cho phù hợp với Việt Nam. Chi tiết có thể tham khảo thêm tài liệu Hệ thống phân ngành của FiinPro-X.

Last updated