Xếp hạng cổ phiếu

Trong tài liệu này, chúng tôi hân hạnh trình bày với quý khách hàng và các bạn về phương pháp luận Xếp hạng cổ phiếu cho tất cả các Doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán. Mong muốn của chúng tôi là hỗ trợ các Nhà đầu tư đánh giá nhanh các chỉ tiêu tài chính cơ bản, qua đó tiết kiệm thời gian trong quá trình thu thập dữ liệu và phân tích. Chúng tôi tin tưởng tài liệu này cũng làm tăng tính minh bạch khi quý vị và các bạn sử dụng thông tin dữ liệu do FiinGroup cung cấp.

Nguyên tắc xếp hạng doanh nghiệp

  • Nguyên tắc 1: Các doanh nghiệp có triển vọng Lợi nhuận tốt được xếp hạng cao hơn

  • Nguyên tắc 2: Các doanh nghiệp được nhiều Analyst theo dõi và khuyễn nghị mua được xếp hạng cao hơn

  • Nguyên tắc 3: Quy mô doanh nghiệp càng lớn được xếp hạng cao hơn

  • Nguyên tắc 4: Dòng tiền tạo ra của doanh nghiệp càng tốt được xếp hạng cao hơn

  • Nguyên tắc 5: Cổ phiếu được nội bộ ban lãnh đạo, các tổ chức và khối tự doanh mua vào nhiều được xếp hạng cao hơn

  • Nguyên tắc 6: Cổ phiếu có giá trị giao dịch cao và đang được định giá forward thấp được xếp hạng cao hơn

Last updated